Derfor er affaldssortering vigtigt

De fleste ønsker at efterlade til god klode til de kommende generationer. Desværre er der mere affald end nogensinde, og I nogle lande er det steget dem over hovedet. Samtidig går det ud over vores verdenshave, hvor man nu kan finde store plastikøer og se at dyrene påvirkes utrolig negativt.

Denne tragedie kræver alles indsats at komme til livs, og du kan selv gøre utrolig meget. Udover at fjerne unødigt materiale fra din hverdag, kan du gøre en kæmpe indsats ved at give den hele armen når det kommer til sortering.

Da den gennemsnitlige person producerer ca. 2 kg affald pr. dag – hvilket svarer til næsten et ton affald pr. år, er det ekstremt vigtigt at genanvende så meget som muligt. Det koster en masse ressourcer, energi, tid og kræfter at skabe nye produkter kontinuerligt, især når de kunne genbruges i stedet for at blive placeret på en genbrugsplads.

Der er åbenlyst plads til forbedring, og det starter med dig!

Hvorfor er det vigtigt at sortere affald til genanvendelse?

Vi er alle enige om, at vi skal genbruge mere, hvad enten det er på arbejdet, eller når vi er derhjemme. Men for at materialer faktisk kan genanvendes, er de først nødt til at finde vej til det rigtige genanvendelsessted.

Materialerne som kan genanvendes, er alt fra papir og pap, til forskellige plast- og metalbeholdere, samt ting som batterier eller elektronik. Hver type affald skal sorteres forskelligt og bortskaffes på en bestemt måde, afhængigt af hvor du bor og af regionens genbrugsregler.

For effektiv genanvendelse har vi brug for effektiv sortering – og denne proces starter i vores eget hjem, hvorefter det kommer til det dedikerede sorteringsanlæg, der klarer resterne.

Hvis sortering ikke sker, kan en masse genanvendelige materialer ende på deponeringsanlæg eller forbrændes, og værdifulde ressourcer går tabt fra vores økonomi. Når du lægger din plastikpose i den rigtige affaldsspand eller container, hjælper du med at sortere, så den kan føres ind i den rigtige genvindingsproces, og dermed genanvendes.

Det samme gælder alverdens legetøj, som du måske ikke tænker over kan genanvendes. Eksempelvis kan dine gamle træklodser eller luftgeværer til billige priser genanvendes. Et luftgevær af metal skal eksempelvis smides i metal-containeren på genbrugspladsen. Hvis du er i tvivl om hvad dit genbrugsaffald består af, kan du typisk se det på fabrikantens hjemmeside. I dette tilfælde, så tag et nærmere kig på Handelshusetaulum.dk, hvis du ønsker yderligere information.

Sådan foregår sorteringen

Når de genanvendelige materialer er blevet hentet af skraldemændene, sorteres de yderligere i specialiserede faciliteter, der sikrer kvaliteten af genvindingsprocessen. Det er her forskellige sorteringsteknikker kommer ind.

Traditionelt er sorteringen blevet udført enten manuelt med arbejdere, der sorterer, hvad der kan genanvendes, og sorterer de materialer fra, som ikke passer ind. I dag udvikles der imidlertid sofistikerede sorteringsteknologier for at fremskynde sorteringsprocessen, og samtidig for at give bedre resultater.

Spændende teknologier, der bruger magneter eller optiske systemer, bruges til at sortere materialer effektivt, så mere af det kan genanvendes. I betragtning af det øgede behov for at minimere vores affald i hele Europa anslås det, at sektoren for sortering og genanvendelse af plast vil se en vækst på 25 procent, hvilket medfører udvikling af ca. 300 anlæg til sortering og genanvendelse inden 2025.

Dermed sker der hele tiden fremskridt på området, og samtidig bliver flere mere oplyste på området, så de kan bidrage til at komme problemet til livs. Så husk på, at hver enkel indsats gør en forskel, og det starter med dig og din husstand.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.