Næste billede » « Forrige billede

Pict3695
Indsendt af Jan Saltoft Andersen / Albertslund. 20 Mar 16:10
Den ultimative sortering
I følge Albertslund Kommune (regulativ tillæg 8) kan disse beholdere bruges til "opsamling af alt affald fra private borgere og husstande". Sækkestativet har en grøn label med teksten "Flasker og dåser", mens den blå beholder har en rød label med teksten "Forbrændingsegnet affald" - hvad der ikke falder i en af disse kategorier kan åbenbart ikke forekomme. Affaldet placeres i beholderne, men hvis de "er fyldte, skal affaldet placeres ved siden af beholderne i emballeret form.". "Er der tale om større mængder af affald foretages sortering, idet affaldet sorteres i affald, der kan genanvendes, f.eks. emballage og papir, og affald, der kan brændes f.eks. madrester og lignende". Billedet her er fra Kongshollmparken, men den alt-omfattende løsning kan studeres i flere kommunale natur- og parkområder.

Ny kommentar


Næste billede » « Forrige billede