Næste billede » « Forrige billede

Billede_026
Indsendt af Tina Madsen / Brøndby. 16 Mar 07:49
Affald sorteres i klare plastsække
Vi sorterer alt vores affald. Papir i beholder, haveaffald i beholder eller papirssække. Alt andet i klare plastsække, og vi sorterer tingene hver for sig som følger: - tomme flasker for sig - dåser for sig - tomme malingspande for sig - plastic for sig (såsom sæbebeholdere o.lign.) - pap for sig Batterier afleverer vi i beholdere ved Fakta, og tøj afleverer vi til genbrug i container til Dansk Røde Kors. Øvrige store ting placeres på ved fortorvet til storskrald.

Ny kommentar


Næste billede » « Forrige billede